Dostupné kurzy

Kurz celoživotního vzdělávání Master of Public Administration

Kurz celoživotního vzdělávání Master of Business Administration

Bezplatný on-line kurz pro studenty středních škola a širokou veřejnost v době epidemiologických opatření české vlády (jaro 2020)

Kurz pro studenty a absolventy VŠPSV v době epidemiologických opatření vlády 2020

Komparace politických systémů I. - prezenční studium 

Základy managementu pro politology - kombinované studium

Volitelný předmět Soudobé ozbrojené konflikty

Komparace politických systémů II. pro kombinované studenty

Metodologie politických věd pro studenty kombinovaného studia

Soudobé politické dějiny pro kombinované studium - Vladimír Srb