Доступні курси

Kurz celoživotního vzdělání MBA Management voleb a volební kampaně (pouze pro studium v Praze)

MBA Management voleb a volební kampaně (pouze pro kurz K Kolín)

Kurz celoživotního vzdělávání Master of Public Administration

Kurz celoživotního vzdělávání Master of Business Administration

Bezplatný on-line kurz pro studenty středních škola a širokou veřejnost v době epidemiologických opatření české vlády (jaro 2020)

Kurz pro studenty a absolventy VŠPSV v době epidemiologických opatření vlády 2020

Činnost politické strany - pro prezenční i kombinované studium

Dvě zkoušky - individuální termíny pro slečnu Olgu Levinu

Československý politický systém - prezenční studium 

Komparace politických systémů I. - prezenční studium 

Politický systém České republiky pro prezenční studium

Komparace politických systémů II. - pro prezenční studium

Hospodářské dějiny pro politology

Organizovaný zločin - volitelný předmět

Komparace politických systémů pro kombinované studium

Základy managementu pro politology - kombinované studium

Volitelný předmět Soudobé ozbrojené konflikty

Komparace politických systémů II. pro kombinované studenty

Metodologie politických věd pro studenty kombinovaného studia

Soudobé politické dějiny pro kombinované studium - Vladimír Srb 

Informace pro studenty, kteří přestoupili ze zahraniční vysoké školy.